Karasu Belediye

Duyurular

Darıçayırı Nazım İmar Planı

Darıçayırı Nazım İmar Planı

12.03.2018 tarih ve 3/167 sayılı yazısı ile Nazım İmar Planı

Eklenme Tarihi 9 Nisan 2018

İlgi yazıda Darıçayırı Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı olan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince konu olan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 Tarih ve 3/167 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Meclis Kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerinin  Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinde 1 ay süreyle İlan Panomuzda Askıya asılmıştır.