Karasu Belediye

Duyurular

İlçemiz Sakarya Nehri Kıyı Kesimine  Ait  Kıyı kenar Çizgisi

İlçemiz Sakarya Nehri Kıyı Kesimine Ait Kıyı kenar Çizgisi

İlçemiz Sakarya Nehri Kıyı Kesimine Ait Kıyı kenar Çizgisi

Eklenme Tarihi 3 Ağustos 2018

İLGİ: 07/06/2018 Tarih ve 3303 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı.

İlgi yazı ile İlçemiz Sakarya Nehri Kıyı kesimine  ait  ITRF-96 sisteminde açılan 1/1000 ölçekli  F25-d-13-c-3-c ve  F25-d-13-c-3-b nolu halihazır  harita paftaları üzerine  Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca  yapılan  kıyı kenar çizgisi tespit işleminde  bir eksiklik ve hata  olmadığından, söz konusu paftaların Bakanlığın 14/05/2018 tarihli ve 81748 sayılı  Makam  Oluruna istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun 9.maddesi uyarınca onaylanmıştır. 

3621 Sayılı Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereğince; 1/1000 ölçekli  F25-d-13-c-3-c ve  F25-d-13-c-3-b nolu paftaların  03/08/2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinde 1 ay süreyle İlan Panomuzda Askıya asılmıştır.