Karasu Belediye

Duyurular

Karasu Balıkçı Barınağı ve Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Mahmuzları

Karasu Balıkçı Barınağı ve Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Mahmuzları

Karasu Balıkçı Barınağı ve Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Mahmuzları

Eklenme Tarihi 5 Temmuz 2018

İLGİ: 21/06/2018 Tarih ve 528366 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yazısı.

İlgi yazı ile Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğünce  hazırlanan  Sakarya İli, Karasu İlçesi “Karasu Balıkçı Barınağı ve Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Mahmuzları” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Bakanlığın plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 06/06/2018 tarih ve 2018-05/11 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun  7.maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. Ve 10. maddeleri uyarınca onaylanmıştır. Sakarya İli, Karasu İlçesi “Karasu Balıkçı Barınağı ve Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Mahmuzları” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinde 1 ay süreyle İlan Panomuzda Askıya asılmıştır.