Karasu Belediye

Duyurular

Karasu Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan

Karasu Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan

Karasu Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtiraz

Eklenme Tarihi 12 Temmuz 2018

İlgi: 10/07/2018 tarih ve 22396 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı;

Sakarya Büyükşehir BelediyeMeclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Sakarya Büyükşehir Meclisinin 11/06/2018 tarih ve 6/424 sayılı kararı ile onaylanmış olup;

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereğince bahse konu Meclis kararı ile onanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının ve plan hükümlerinin değişen kısımlarının 12/07/2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinde 1 ay süreyle İlan Panomuzda Askıya asılmıştır.