Karasu Belediye

Duyurular

Uygulama İmar Planı Değişikliği İlan Edilmesi

Uygulama İmar Planı Değişikliği İlan Edilmesi

Uygulama İmar Planı Değişikliği İlan Edilmesi

Eklenme Tarihi 4 Şubat 2019

            29.01.2019 tarhi ve 3100 Sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı ,

            Karasu İlçesi A.Aziziye Mahallesi 1228 Adanın doğusunda bulunana İlköğretim Alanı ve Kreş Alanı olarak belirlenen okul alanlarının Lise Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 06.12.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan Değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.01.2019 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca söz konusu plan değişikliği ve kararının 01.02.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinde 1 ay süreyle  askıya asılmıştır.